Odds svenska logo

Odds på matchen

Oddset matchen regler för Betsafe Odds

Odds på matchen

Regler för Betsafe Odds

Reglerna och föreskrifterna är uppdelade i allmänna och kategoriska för att underlätta förståelsen. Med regler och föreskrifter åsyftas både de allmänna och de kategoriska reglerna och föreskrifterna.

Det är mycket viktigt att du är införstådd med dessa. Utöver detta ska också de Event-/Marknadsspecifika regler som återfinns under Event/Marknad ses som en del av dessa regler och föreskrifter.

Alla regler och föreskrifter är en del av avtalet mellan dig och oss. Villkor ska tillämpas och alla definitioner från dessa villkor ska gälla för dessa regler och föreskrifter.

Finns skiljaktigheter mellan den ursprungliga engelska versionen och den översatta versionen av denna text skall den engelska versionen råda.

100% upp till 1000 kr. HÄMTA BONUS

Villkor

Betsafe ansvarar inte för överföringsfel av speldata och resultat. Inga anspråk för skada kan i något fall göras på grund av felaktig, fördröjd, manipulerad eller missbrukad dataöverföring via internet eller på andra överföringsfel av data och resultat.

Betsafe har efter eget gottfinnande rätten att ändra uppenbara fel och utföra de handlingar som krävs för att tillhandahålla en rättvis tjänst till sina kunder. Uppenbara fel kan vara felaktigt publicerad information i avseende på en match, t.ex. omvända handikapp, fel lag eller deltagare, felaktiga tidpunkter eller tekniska fel etc.

Vi förbehåller oss också rätten att ändra uppenbara fel vid inmatningen av spelodds och/eller även spelresultat efter avslutat spel – eller att förklara drabbade spel ogiltiga. Det är kundens ansvar att se till att de placerar sina spel korrekt.

Det är inte tillåtet att lägga spel som har ett samband på samma kupong. Den här typen av spel kan dömas ogiltiga även efter fastställda slutresultat.

Den spelade kunden är ansvarig för sekretessen kring de personliga kontouppgifterna och åtkomstinformation. Betsafe ansvarar inte för spel placerade av tredje part som får tillgång till denna information eller annan manipulering av kontot på grund av kundens vårdslöshet.

Ansvaret åligger kunden att rapportera felaktigt utbetalade summor till dennes konto. Alla vinster som förekommer under sådana felaktigheter är ogiltiga oavsett hur de uppstått.

Spelet är ogiltigt om aktuellt datum eller tid för spelet eller nödvändig personlig information saknas på grund av överföringsfel. Spelets insats betalas då tillbaka. Spel som accepteras efter ett lopp, match eller annan händelse redan startat förklaras också ogiltiga.

Minsta tillåtna satsning per spel är 1 kr. Maximal vinst per kund är begränsad till per satsning, dag och vecka.

Om en användare lägger flera identiska spel (också kombinationer av enkla och multipla spel) där den totala vinsten överstiger vinstgränsen per spel, så har Betsafe rätt att reducera insatsen i enlighet med vinstgränserna.

Vid bedrägeri eller försök till bedrägeri i synnerhet vid spelplacering kommer kunden omedelbart få sina rättigheter indragna.

Spel från bookmakers eller andra agenter accepteras inte. Spel där användaren själv deltar i det aktuella idrottsevenemanget (t.ex. som utövare, ägare, tränare eller funktionär till deltagande klubb) är inte tillåtna. Om denna bestämmelse inte följs har Betsafe rätten att neka utbetalning av eventuell vinst eller makulera spelet eller spelen även efter att spel har avgjorts.

Om en händelse inträffar som är oklar eller som inte täcks av reglerna och föreskrifterna inklusive de specifika reglerna för Event och Marknad, förbehåller sig Betsafe rätten att bestämma resultatet från fall till fall.

Alla spel som skickas för manuell granskning kan avslås, delvis accepteras eller accepteras i helhet oberoende av hur begäran är gjord. Betsafe reserverar sig rätten att avgöra alla spelgränser för alla enskilda kunder och spel.

Allmänna regler

Om inget annat är angivet i regler och föreskrifter nedan eller i de Event-/Marknadspecifika regler under sagd kategori på hemsidan, är det beslutet från det officiella beslutande organet som fastställer slutresultatet vid kl. 00:00 (lokal tid dagen efter att eventet ägde rum). Diskvalificeringar eller andra ändringar i efterhand som påverkar spelresultatet är irrelevanta om ett officiellt resultat redan finns.

Betsafekommer att försöka stänga spel och fastställa resultat så snart som möjligt efter dess slut, men ger inga garantier för maximal tidsfördröjning. Då resultat för spel föreligger innan ett event avslutats fastställs resultatet enligt våra regler även om eventet har avbrutits eller dess varaktighet av någon anledning kortats.

Se till att kontrollera din kupong innan du bekräftar spelet. Vi kan tyvärr inte behandla förfrågningar om makulering av spel som lagts av misstag.

I fall med motsägelser mellan reglerna och föreskrifterna och andra delar av kundavtalet gäller följande prioritetsordning (där 1 går först etc.):

1. Event-/Marknadspecifika regler
2. Regler och föreskrifter
3. Villkor

Ej genomförda event

Om en spelhändelse blir avbruten gäller det aktuella resultatet vid den tidpunkten, om minimikraven för sporten uppfylls eller ett officiellt resultat fastslås inom 36 timmar. Marknader på händelsen som redan är bestämda är giltiga, t.ex. halvtidsresultat på en match som avbröts i andra halvlek. Alla andra marknader på händelsen får sina odds satta till 1,00.

Annulleringar

Alla spel i samband med ett annullerat event är ogiltiga, satsningarna återförs till inblandade parter. Multipla spel kommer omräknas och exkludera de annullerade eventen.

Ändring av spelplats

Endast om spelplatsen är ändrad till det ursprungliga bortalagets hemmahall/arena renderas alla spel ogiltiga. Flyttas eventet till en annan spelplats är alla spel fortfarande giltiga. Denna regel gäller endast för event där lagen har en hemmahall/arena.

1000 KR I VÄLKOMSTBONUS. HÄMTA BONUS

Dött lopp

Skulle två eller fler deltagare förklaras som vinnare i ett event, delas oddsen för dessa deltagare med antalet deltagare som är inblandade i det oavgjorda scenariot.

Uteblivande

Om en deltagare inte deltar i ett särskilt event är alla spel fortfarande giltiga om inte eventet som sådant på grund av detta avbryts. Exempel: Om Usain Bolt inte deltar i Världsmästerskapen, är alla spel relaterade till Usain Bolt som vinnare fortfarande giltiga för outright spel.

Uppskjutna event

Ett spel förklaras ogiltigt på ett avbrutet eller uppskjutet event, om det 36 timmar efter den schemalagda starttiden inte har startats (eller inom 12 timmar för baseballmatcher). Denna regel är inte tillämplig på tennis.

Livebetting

Betsafe förbehåller sig rätten att ogiltigförklara spel som lagts vid ett felaktigt odds på grund av fördröjningar i Liveuppdateringen av ett event där ett lag har skaffat sig ett märkbart övertag. Vi reserverar oss också rätten att pausa satsningar under ett event på grund av överföringsfel eller andra tekniska problem, samt om bedrägeri misstänks. Deadline för att lägga spel kan variera mellan olika event. Vi tolererar inte avsiktliga och upprepade placeringar av sena spel, detta kommer att anses som bedrägeri och vi tar åtgärder därefter. Vi tar inget ansvar för felskrivningar, värderings- eller överföringsfel. Vi förbehåller oss rätten att rätta uppenbara fel vid inmatning av odds och/eller värdering av spelresultat även efter ett event – eller att förklara drabbade spel ogiltiga. Betsafe tar inget ansvar för noggrannheten av liveresultat, statistik eller annan information/data vi tillhandahåller för livebetting.

Acceptera oddsändringar för Livebetting

Som kund har du valmöjligheten att acceptera ändrade odds på livebetting, vilket underlättar. Det är synnerligen användbart vid spel på mer än ett event samtidigt. Genom att göra följande accepterar du ändringar av odds på din kupong och överenskommelsen kommer att loggas. Aktuell status ser du på din kupong så se till att du undersöker den ordentligt innan du bekräftar spelen på den. För att acceptera alla oddsändringar på din kupong, från det att kupongen är skickad till det att kupongen bekräftats, välj ”Acceptera alla odds” på kupongen. Detta kan resultera i högre eller lägre odds och inställningen kommer vara gällande tills det att du inaktiverar den eller att dina förinställda inställningar nollställs.

Oddsformat

Som kund har du möjligheten att välja det oddsformat du föredrar mellan decimaler, bråk och amerikanska odds. Så snart detta format är sparat när du är inloggad, sparas det i inställningarna i din webbläsare. Notera dock att alla uträkningar på utbetalningar använder decimalformatet. Decimalformatet kommer alltid att vara lika eller större än de andra tillgängliga formaten vilket resulterar i högre eller likvärdig utbetalning.

Långtidsspel/Vinnare

Det ges inga återbetalningar för spelare som inte startar. För spel på ”placeringar” gäller inte “dött lopp-regeln”och vinnande spel betalas ut mot fullt angivet odds, oavsett om det finns fler vinnande deltagare än placeringar på grund av oavgjorda resultat. Skulle mer än en vinnare finnas i spelformerna “Vinst” eller “Grupp” tillämpas “Dött lopp-regeln”.

Övrigt

Betsafe förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande förklara ett spel ogiltigt, helt eller delvis, om det är uppenbart att: resultatet på ett event blir allmänt känt innan det är slutfört, eller spel har lagts och/eller accepterats på grund av fel.Sportsbetting Tags:


Topp Sportsbook:

Bet365 Sportbetting Unibet Odds Redbet Odds

Topp Live Odds:

Betsson Svenska Odds Betway Sports William Hill Sport Betting Nordicbet sports odds Unibet livesports

Topp Odds Erbjudanden:

Betsafe Sportsbook


Topp Sport Betalningsmetoder:

Betalningsmetoder